[Info] Language=Hebrew CodePage=1255 [Strings] 0000=מפתח: 0001=שם מוצר: 0002=גירסת תוכנה: 0003=הופץ ב: 0004=מערכת הפעלה: 0005=אתר תמיכה: 0006=אימייל תמיכה: 0007=שם רישום: 0008=קוד רישום: 0009=מידע יישום 0010=פרטים 0011=אפשרויות ניקוי 0012=גודל 0013=תפריט קופץ 0014=שם קובץ 0015=מיקום 0016=שונה 0017=שם מסנן 0018=סוג 0019=תיאור 0020=מסלול 0021=קיבולת 0022=מקום פנוי 0023=כן 0024=נקה סל מחזור 0025=נקה תיקית זמני של חלונות 0026=נקה תיקית זמני מסוימת 0027=נקה תיקית עוגיות של חלונות 0028=נקה תיקית קבצי אינטרנט זמניים 0029=נקה תיקית היסטוריה 0030=נקה תיקית קבצים אחרונים בשימוש 0031=נקה קובץ רישום - היסטורית תוכנות 0032=נקה קובץ רישום - עקבות חלונות 0033=שלח קבצים לסל מחזור 0034=שלח קבצים לתיקיה מסוימת 0035=מחק קבצים לצמיתות 0036=מנהל העוגיות 0037=&בחר הכל 0038=&הסר הכל 0039=WinZip תפריט קובץ 0040=WinZip תפריט חלץ ל 0041=תפריט קבצים אחרונים בכתבן 0042=תפריט קבצים אחרונים בצייר 0043=תפריט קבצים אחרונים/קישורים בנגן 0044=סרטונים אחרונים ב-RealPlayer 0045=פתח קישורים אחרונים ב-RealPlayer 0046=קבצים אחרונים בתפריט הפעלה 0047=תפריט חיפוש קבצים או תיקיות 0048=תפריט חיפוש קבצים המכילים טקסט 0049=כל כתובות האינטרנט שהזנת 0050=&ערוך פילטר זה 0051=&הוסף פילטר 0052=&מחק פילטר זה 0053=אפס רשימה 0054=אפשרויות פילטר 0055=אתר קישורים שגויים לקבצים 0056=דלג על קבצי מערכת או לקריאה בלבד 0057=הסרת קובץ 0058=נקה גם תת-תיקיות 0059=התקדמות 0060=תזכורת 0061=הוסף תיקיה שתיסרק 0062=הוסף תיקיה שלא תיסרק 0063=הוסף תיקיה שתנוקה כל פעם 0064=&פתח תיקיה מכילה 0065=&שנה גודל אוטומטית 0066=&נקה הכל 0067=תכו&נות 0068=CleanCenter עזרה עבור 0069=CleanCenter אתר הבית עבור 0070=בדוק עידכונים 0071=לא רשום !!! 0072=גירסה מלאה 0073=סגור 0074=שפה 0075=האם אתה בטוח כי ברצונך לצאת מ-CleanCenter? 0076=מקבל מידע על גירסה מהשרת שלנו... 0077=נמצאה גירסה חדשה של CleanCenter! האם ברצונך לעדכן את גרסת %s כעת? 0078=ברכות, התוכנה שברשותך מעודכנת בגרסה העדכנית ביותר! 0079=אין אפשרות להתחבר. בדוק כי הינך מחובר לאינטרנט, או נסה שוב בהמשך. 0080=שולח קבצים לסל המחזור... 0081=הקבצים הנבחרים נשלחו לסל המחזור בהצלחה! 0082=סל המחזור נוקה בהצלחה! 0083=מנקה סל מחזור ... 0084=האם אתה בטוח כי ברצונך למחוק הקבצים הנבחרים מהדיסק מייד? 0085=מנקה קבצי זבל ... 0086=הקבצים הנבחרים נוקו בהצלחה! 0087=שולח קבצים לתיקיה הנבחרת ... 0088=הקבצים הנבחרים נשלחו לתיקיה הנבחרת בהצלחה! 0089=לא נבחר כל קובץ! 0090=מנקה תיקיה זמנית ... 0091=תיקיה זמנית נוקתה בהצלחה! 0092=מנקה תיקיה נבחרת... 0093=תיקיה נבחרת נוקתה בהצלחה! 0094=מנקה תיקית עוגיות... 0095=תיקית עוגיות נוקתה בהצלחה! 0096=מנקה תיקית קבצים אחרונים... 0097=תיקית קבצים אחרונים נוקתה בהצלחה! 0098=מנקה תיקית היסטוריה... 0099=תיקית היסטוריה נוקתה בהצלחה! 0100=מנקה תיקית קבצי אינטרנט זמניים... 0101=תיקית קבצי אינטרנט זמניים נוקתה בהצלחה! 0102=קובץ רישום - היסטורית תוכנות נוקתה בהצלחה! 0103=קובץ רישום - עקבות חלונות נוקו בהצלחה! (יש צורך באתחול מחדש) 0104=הפילטר שציינת כבר מופיע. אנא ציין פילטר אחר 0105=CleanCenter יאפס הגדרות להגדרות המפעל. האם להמשיך? 0106=כמות כוללת על הדיסק שתשיג: %s 0107=מחפש %s%s\ 0108=מנתח... 0109=הדיסק נוקה בהצלחה! 0110=שולח קבצים לסל המחזור 0111=שולח קבצים לתיקיה נבחרת 0112=מוחק קבצים לצמיתות 0113=--- ביכולתך לנקות את קבצי הזבל על-ידי הקשה על כפתור <נקה> --- 0114=מספר אפשרויות עבור CleanCenter 0115=הצגת מידע חשוב על התוכנה, כולל מספר גירסה ומידע על תמיכה 0116=סמן את התיבה לצד המסלול אותו ברצונך לסרוק 0117=סמן את התיבה לצד סוגי הקבצים אותם ברצונך לסרוק 0118=הקש על כפתור חפש כעת כדי לסרוק אחר קבצי זבל 0119=סמן את הפריט אותו ברצונך לנקות, ואז הקש נקה כעת 0120=הוסף פריט 0121=מחק פריט 0122=חפש כעת ! 0123=עצור ! 0124=נקה כעת ! 0125=בחר מסלולים אותם ברצונך לסרוק 0126=בחר סוגי קבצים אותם ברצונך לסרוק 0127=סרוק אחר קבצי זבל בכוננים שלך 0128=!נקה את התיקיות הזמניות שלך, קבצי זבל ועוד 0129=הצג עזרה עבור CleanCenter 0130=בקר באתר הבית של CleanCenter 0131=אפשרות זו תסייע לך לבדוק אם קיימת גרסה חדשה של CleanCenter על השרת שלנו 0132=הוסף מסלול מותאם אישית 0133=מחק מסלול מותאם אישית 0134=הוסף סוגי קבצים מותאמים אישית 0135=מחק סוגי קבצים מותאמים אישית 0136=בייטים 0137= 0138=סמן הכל 0139=בטל סימון להכל 0140=אודות 0141=CleanCenter ברוכים הבאים אל ! 0142=פילטרים 0143=סריקה 0144=ניקוי 0145=אזהרה 0146=רשום על שם: 0147=CleanCenter - רשימת קבצים למחיקה 0148=[בוטל] 0149=ערוך סוג קבצים נוכחי 0150=ע ו ב ד ... 0151=בחר תיקיה 0152=גירסה חדשה 0153=קובץ גיבוי לא נמצא, אנא ציין תיקית גיבוי נכונה! 0154=אין אפשרות לטעון Shell32.dll. 0155=עוגיות שברצונך למחוק: 0156=עוגיות שברצונך לשמור: 0157=איזה סוג פילטר ברצונך ליצור? 0158=הזן את סוגי הקבצים שלך (למשל *.jnk) 0159=תיאור עבור קבצים מסוג זה 0160=&שמוק 0161=&בטל 0162=ציין תיקיה 0163=CleanCenter יעביר את קבצי הזבל לתיקיה שהוגדרה להלן 0164=רשימת קבצים למחיקה 0165=קבצי גיבוי שוחזרו בהצלחה 0166=ערוך שם קובץ 0167=אוקי 0168=ביטול 0169=רכוש כעת 0170=הירשם 0171=נסה 0172=יציאה 0173=אנא הזן שם וקוד רישום למטה, בדיוק כפי שנמסר לך 0174=נותרו לך עוד %d ימים. 0175=תודה שהשתמשת בגירסת הניסיון ל-10 ימים. על מנת להמשיך להשתמש בתוכנה אחרי תקופת ניסיון זו, עליך לרכוש את CleanCenter 0176=CleanCenter יעלה רק US$29.95. הקש על "רכוש כעת" כדי להזמין את CleanCenter באופן מקוון 0177=אם רכשת את CleanCenter, הקש על "הירשם" והזן את קוד הרישום 0178=אימות הסתיים בהצלחה! תודה על תמיכתך בנו! 0179= 0180= 0181= 0182= 0183= 0184= 0185= 0186= 0187= 0188= 0189= 0190= 0191= 0192= 0193= 0194= 0195= 0196= 0197= 0198= 0199= 0200=