[Info] Language=Bulgarian CodePage=1251 [Strings] 0000=Разработчик: 0001=Име на продукта: 0002=Версия на програмата: 0003=Дата на излизане: 0004=Операционни системи: 0005=Уеб-сайт на службите по подръжката: 0006=E-mail на службите по подръжката: 0007=Име на потребителя: 0008=Регистрационен код: 0009=Информация за приложението 0010=Детайли 0011=Настройки на почистването 0012=Размер 0013=Плаващо меню 0014=Име на файла 0015=Местоположение 0016=Променен 0017=Име на филтъра 0018=Тип 0019=Описание 0020=Път 0021=Капацитет 0022=Свободно място 0023=Да 0024=Почисти Кошчето 0025=Почисти временната папка на Windows 0026=Почисти определената временна папка 0027=Почисти папката с cookie-файлове 0028=Почисти папката с Временните интернет файлове 0029=Почисти папката с историята 0030=Почисти папката с последните документи 0031=Почисти регистъра - историята на стартиращите програми 0032=Почисти регистъра - историята на Windows 0033=Изтрий в Кошчето 0034=Изтрий в зададената папка 0035=Отново изтрий файловете (без Кошчето) 0036=Управление на cookie-файловете 0037=Избери всички 0038=Отмаркирай 0039=Меню < Файл > програми WinZip 0040=Меню < Извлечи > програми WinZip 0041=Последни файлове на Word Pad 0042=Последни файлове на Paint 0043=Последни файлове /URL програми Media Player 0044=Последни клипове RealPlayer 0045=Списък с локаций RealPlayer 0046=Последни точки в Старт менюто 0047=Меню < Намери файлове и папки > 0048=Меню < Намери файлове, съдържащи текст > 0049=Всички набрани адреси на уеб-страници 0050=Редактирай филтъра 0051=Добави филтър 0052=Изтрий този филтър 0053=Премахни списъка 0054=Настройки на филтъра 0055=Намери неправилните препратки 0056=Пропусни системните файлове и файловете с атрибути само за четене 0057=Изтриване на файловете 0058=Автоматическо почистване на подпапките 0059=Прогрес 0060=Напомняне 0061=Добави папка за сканиране 0062=Добави папка, която НЯМА да бъде сканирана 0063=Добави папка, която всеки път да бъде поочистена 0064=Отвори съдържащата папка 0065=Автоматически промени размера0066=Почисти всички 0067=Свойства 0068=Справка CleanCenter 0069=Домашната страница на CleanCenter 0070=Провери за обновления 0071=ПРОБНАТА ВЕРСИЯ!!! 0072=ПЪЛНАТА ВЕРСИЯ 0073=Затвори 0074=Език 0075=Сигурни ли сте, че искате да излезите от CleanCenter? 0076=Получаване на информация за версията от сървъра ... 0077=Налична е нова версия на CleanCenter! Искатете ли да обновите програмата до версия %s? 0078=Поздравления, Вие инсталирахте последната версия на програмата! 0079=Невъзможно е да се свържете. Моля убедете се, че имате връзка с Интернет, или опитайте по-късно. 0080=Преместване файловете в Кошчето... 0081=Избраните файлове бяха успешно преместени в Кошчето! 0082=Кошчето е успешно почистено! 0083=Почистване на Кошчето ... 0084=Сигурни ли сте, че искате незабавно да изтриете избраните файлове от хард диска? 0085=Изтриване на ненужните файлове ... 0086=Избраните файлове бяха успешно изтрити! 0087=Изпращане на файловете в указаната папка ... 0088=Избраните файлове бяха успешно преместени в указаната папка! 0089=Файл не е избран! 0090=Почистване на временната папка ... 0091=Временната папка е успешно почистена! 0092=Почистване на указаната папка... 0093=Указаната папка е успешно почистена! 0094=Почистване на папки, съдържащи cookie-файлове ... 0095=Папка cookie-файлове е успешно почистена! 0096=Почистване на папки с последните документи ... 0097=Папката с последните документи е успешно почистена! 0098=Почистване на папки с историята ... 0099=Папката с историята е успешно почистена! 0100=Изтриване временните Интернет файлове ... 0101=Временните Интернет файлове са успешно изтрити! 0102=Регистър - Историята на стартиращите програми е почистена! 0103=Регистър - Историята на Windows-а е успешно изтрита! (Необходимо е рестартиране) 0104=Указаният Ви филтър вече существува, моля създайте друг. 0105=CleanCenter ще зададе филтъра в състояние по подразбиране. Продължи? 0106=Освободено дисково пространство: %s 0107=Търсене %s%s\ 0108=Анализ... 0109=Вашият хард диск беше успешно почистен! 0110=Изтрий файловете в Кошчето 0111=Премести файловете в указаната папка 0112=Отново изтрий файловете (без Кошчето) 0113=--- Вие можете да изтриете ненужните файлове с натискане на бутона --- 0114=Допълнителни настройки на CleanCenter 0115=Тук се съдържа важна информация за програмата, включваща версията на програмата и сведения за техн. подръжка 0116=Установете принудително пътя, по който да бъде зададено търсене 0117=Установете принудително типа файлове, по който да бъде зададено търсене 0118=Натиснете бутона < Започни търсене > в Панела за управление за търсене на ненужни файлове. 0119=Изберете точки, по който е необходимо да се произведе почистване и натиснете <Почисти сега!> в Панела за управление 0120=Добави точка 0121=Изтрий точката 0122=Започни търсене ! 0123=Стоп ! 0124=Почисти сега ! 0125=Изберете пътя, по който ще сканира CleanCenter 0126=Изберите типа файлове, който ще търси CleanCenter 0127=Търсене на ненужните файлове на хард диска. 0128=Почистете Вашите временни папки, избавете се от ненужните файлове! 0129=Показвай справка с CleanCenter 0130=Посетете домашната страница на CleanCenter. 0131=С помощта на тази опция Вие ще можете да проверите, достъпно ли е обновление за CleanCenter на нашия сървър. 0132=Добави определения път 0133=Изтрий определения път 0134=Добави определения тип файлове 0135=Изтрий определения тип файлове 0136=байт 0137=Възстан. 0138=Избери всички 0139=Отмаркирай 0140=Информация 0141=Добре дошли в CleanCenter! 0142=Филтри 0143=Търсене 0144=Почисти 0145=Предупреждение 0146=Зарегистрирано на името: 0147=CleanCenter - Списък с файлове, подлежащи на изтриване 0148=[Установено] 0149=Редактирай текущия тип файлове 0150=РАБОТЯ... 0151=Изберете папка 0152=Новата версия 0153=Не мога да намеря файла с резервното копие, моля задайте правилната резервна папка! 0154=Грешка при изтегляне на Shell32.dll. 0155=Изтрий cookie-файловете: 0156=Съхрани cookie-файловете: 0157=Какъв тип филтър Вие искате да създадете? 0158=Въведете особенни типове файлове (например, *.jnk) 0159=Описание на файловете от дадения тип 0160=Съхрани 0161=Отказ 0162=Задайте папка 0163=CleanCenter ще премести ненужните файлове в следващата папка 0164=Списък с файлове, който ще бъдат изтрити 0165=Резервните копия на файловете бяха успешно възстановени! 0166=Редактирай името на файла 0167=OK 0168=Отказ 0169=Закупи сега 0170=Регистрация 0171=Опитай пак 0172=Изход 0173=Моля, въведете Вашето регистрационно име и код. 0174=Остават %d дена. 0175=Благодарим Ви за използването на 10-дневната пробна версия на CleanCenter! За да продължите да използвате програмата до изтичането на пробния период, Вие трябва да преобразите CleanCenter. 0176=CleanCenter струва всичко в US $ 29.95 . Поръчайте CleanCenter онлайн, като натиснете "Закупи сега"! 0177=Ако Вие вече сте закупили CleanCenter, натиснете бутона "Регистрация" и въведете Вашият регистрационен код! 0178=Проверката е успешно завършена! Благодарем Ви за подръжката! 0179=Съхрани 0180=Не съхранявай 0181=Съхрани настройките 0182=Това е демо-версията на програмата CleanCenter. В дадената версия на CleanCenter, търсене и почистване са възможни само за диск 'C:'. Ние препоръчваме на зарегистрираните потребители да изтеглят ПЪЛНАТА (без ограничения) ВЕРСИЯ на програмата CleanCenter безплатно! Натиснете бутона "Изтеглете", за да изтеглите програмата сега! 0183=Вие също така можете да посетите нашият сайт в Интернета - http://www.cleancenter.net/download.htm, за да изтеглите ръчно програмата ; за да изтеглите са нужни Вашите регистрационни данни - име и код. 0184=Изтеглете ПЪЛНАТА ВЕРСИЯ! 0185=Закупи CleanCenter онлайн! 0186=Изтеглете 0187=Продължете 0188=Възстанови файловете от зададената папка 0189=Изберете Вашият езиков модул! 0190=[Край] 0191=Търсене... 0192=Съхрани резултатите 0193=Всички намерени записи ще бъдат почистени (само записите, без самите файлове)! Продължаваш ли? 0194=CleanCenter ще експортира свойте настройки във файл в регистъра на Windows.

За да се върнете към тези настройки, вие трябва да кликните два пъти
на .REG-файл в Експлозера на Windows, когато CleanCenter е затворен. 0195=Експорта на настройките е успешно завършен 0196=Експортирай настройките 0197=Съдържащата папка няма да бъде проверявана следващия път. 0198=Вие няма да видите дадения файл в списъка, следващия път. 0199=Изключи... 0200=Изключи даденият файл следващият път 0201=Изключи даденото местоположение следващия път 0202=Натиснетете Yes, за да продължите, No - за отказ. 0203=Това е ДЕМО-версията на програмата CleanCenter. В дадената версия на CleanCenter, тарсене и почистване е възможно само за диск 'C:'. 0204=За да импортирате настройките, следва да затворите CleanCenter. Натиснете OK за да продължите, натиснете Отказ, ако Вие не искатете да импортирате даденото резервно копие 0205=Импортирай настройките 0206=Копирайте информацията 0207=Име на файла 0208=Път 0209=Име на файла и пътя 0210=Включ. 0211=Изключ. 0212=CleanCenter ще съхрани текущите настройки в указания файл, за да позволи на CleanCenter автоматически да започне търсене на ненужните файлове и да почисти вашият хард диск! 0213=Файла-задача е създаден успешно!

Име на файла: %s 0214=Създай файл-задание 0215=Автоматическо търсене 0216=Автоматическо почистване 0217=Авто-затваряне на CleanCenter 0218=Изберете, какви задачи да се изпълнят при стартиране 0219=Въведете кода за изтегляне 0220=Въведете кода за изтегляне в полето долу; кода можете да намерите в регистрационното съобщение, което Ви е изпратено. 0221=Стартирайте задачите скрито 0222=Добави определената папка 0223=Включи подпапки 0224=Избор... 0225=Почисти 0226=Действие 0227=Отмаркирай избраните 0228=Премахни отметките от избраните 0229=История на Търсене/замяна на редактора UltraEdit 0230=Списък с последните открити файлове от редактора UltraEdit 0231=Списък с последните открыти проекти от редактора UltraEdit 0232=Винаги показвай плаващи съвети 0233=Натиснежте тука, за да започне почистване на ненужните файлове! 0234=Натиснете тука, за да започне търсене на ненужните файлове! 0235=Намерете празни папки 0236=Моля убедите се, че няма ценни файлове в

%s

и

%s

Проверката ще позволи на CleanCenter да освободи тези две папки, когато Вие натиснете бутона Почисти сега!
Натиснете десния бутон на тази точка и изберете Отвори папка Temp, за да проверите! 0237=Отвори папка Temp 0238=Почистване КЕШ-а на FireFox... 0239=КЕШ-а на FireFox е успешно почистен! 0240=Почистване историята на FireFox... 0241=Историята на FireFox е успешно почистена! 0242=Почистване cookies-файловете на FireFox... 0243=Cookies-файловете на FireFox са успешно почистени! 0244=Почисти КЕШ-а на FireFox 0245=Почисти историята на FireFox 0246=Почисти cookies-файловете на FireFox 0247=Добавете избраните cookie-файлове, който Вие искате да съхраните 0248=%s - %d включено (%d избрано), %d изключено (%d избрано) 0249=WinRar последното меню на файла 0250=Филтър 0251=Препратка 0252=Изключи дадения филтър 0253=Моля изтеглете и инсталирайте пълната версия на програмата преди въвеждането на Вашия стартиращ ключ! 0254=Посоченият път не существува, ненужните файлове не могат да бъдат преместени.

"%s"

Вие искате ли да поправите това?